pope john paul ii day is next on Thursday, April 2, 2020

pope john paul ii day dates for the next 10 years


When is pope john paul ii day 2019?

Tuesday, April 2, 2019

When is pope john paul ii day 2020?

Thursday, April 2, 2020

When is pope john paul ii day 2021?

Friday, April 2, 2021

When is pope john paul ii day 2022?

Saturday, April 2, 2022

When is pope john paul ii day 2023?

Sunday, April 2, 2023

When is pope john paul ii day 2024?

Tuesday, April 2, 2024

When is pope john paul ii day 2025?

Wednesday, April 2, 2025

When is pope john paul ii day 2026?

Thursday, April 2, 2026

When is pope john paul ii day 2027?

Friday, April 2, 2027

When is pope john paul ii day 2028?

Sunday, April 2, 2028

When is pope john paul ii day 2029?

Monday, April 2, 2029